COPD in de basisverzekering

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Maar hoe werkt dit?

Alle patiënten die met COPD GOLD II classificatie of hoger met een verwijzing waaruit de classificatie blijkt voor behandeling bij een fysiotherapeut komen of reeds voor 1 januari 2019 in behandeling waren, dienen ingedeeld te worden in groepen.

In welke groep de patiënt terecht komt, hangt af van de hoeveelheid exacerbaties (longaanvallen) die de patiënt per jaar heeft, al dan niet gekoppeld aan een eventuele ziekenhuisopname. En het hangt af van de score van de mMRC vragenlijst.
Dit tezamen bepaalt de ernst van de klachten en zodoende op hoeveel behandelingen per jaar iemand recht heeft.
Wilt u hier meer over weten? Informeer bij uw behandelend fysiotherapeut.